Алгебра

АЛГЕБРА БАРОИ СИНФИ 7

Зарб ва тақсими дараҷаҳо.
Зарби якаъзогиҳо ва ба дараҷа бардоштани якаъзогӣ
Ҷамъ ва тарҳи бисёраъзогиҳо.
Зарби якаъзогӣ ва бисёраъзогӣ.
Аз қавс баровардани зарбкунандаи умумӣ.

АЛГЕБРА БАРОИ СИНФИ 8

Ҷамъ ва тарҳ кардани касрҳои алгебравии махраҷашон якхела.
Табдилдиҳии ифодаҳои решадор.
Зарби касрҳои алгебравӣ Тақсими касрҳои алгебравӣ.
Хосиятҳои решаи квадратии арифметикӣ.

АЛГЕБРА ВА ИБТИДОИ АНАЛИЗ СИНФИ 10

Решаи дараҷаи n-ум ва хосиятҳои онҳо.
Муодилаҳои ирратсионалӣ.
Косинуси фарқ ва суммаи онҳо.
Синуси сумма ва фарқи кунҷҳо.
Тангенси сумма ва фарқи кунҷҳо.
Формулаҳои тригонометрии кунҷҳои дучанда.
Формулаҳои тригонометрии нисфи кунҷ.
Формулаҳои ба сумма ва фарқ табдил додани ҳосили зарби функсияҳои тригонометрӣ.
Формулаҳои ба ҳосили зарб табдил додани сумма ва фарқи функсияҳои тригонометрӣ.
Табдилдиҳии айниятии ифодаҳои тригонометрӣ.
Формулаҳое, ки функсияҳои тригонометриро ба воситаи тангенси нисфи қунҷ ифода мекунад.
Муодилаҳои тригонометри аргументҳояшон якхела.
Тарзи ба як функсия овардани муодилаҳои тригонометрӣ.
Тарзи ба зарбкунандагон ҷудо кардан дар ҳалли муодилаҳои тригонометрӣ.
Системаи Муодилаҳои ирратсионалӣ.

АЛГЕБРА ВА ИБТИДОИ АНАЛИЗ СИНФИ 11

Дараҷаи нишондиҳандааш ратсионалӣ.
Таърифи логарифми адад.
Хосиятҳои логарифм (қисми 1).
Хосиятҳои логарифм (қисми 2).
Адади е. Логарифми натуралӣ.
Муодилаҳои логарифмӣ (қисми 1).
Муодилаҳои логарифмӣ (қисми 2).
Муодилаҳои логарифмӣ (қисми 3).
Нобаробарии логарифмӣ.
Системаи муодилаҳои логарифмӣ ва омехта.
Ҳосилаи функсияҳои нишондиҳандагӣ.
Функсияҳои ибтидоии функсияи нишондиҳандагӣ.
Ҳосилаи функсияи логарифмӣ (қисми 1).
Ҳосилаи функсияи логарифмӣ (қисми 2).
Ҳосила ва функсияи ибтидоии функсияи дараҷагӣ.
Функсияи ибтидоӣ ва хосиятҳои он.
Формулаҳо ва қоидаҳои интегронӣ.
Масоҳати трапетсияи каҷхатта ва интеграл.
Ҳисоб кардани интегралҳо.
Ҳисоб кардани масоҳати фигураҳо.
Муодилаҳои одитарини дифференсиалӣ.
Функсияи нишондиҳандагӣ, график ва хосиятҳои он.
Муодилаи нишондиҳандагӣ.
Нобаробариҳои нишондиҳандагӣ.
Системаи муодилаҳо ва нобаробариҳои нишондиҳандагӣ.