Биология

Шакли ғайрихуҷайравииҳаёт. Вирусҳо
Сохт ва гуногуншаклии ҳуҷайраи рустанӣ.
Ҳалқакирмҳo. Аҳмияти ҳалқакирмҳо