КИТОБҲОИ ДАРСӢ

Синфи-1

Синфи-2

Синфи-3

Синфи-4

Синфи-5

Синфи-6

Синфи-7

Синфи-8

Синфи-9

Синфи-10

Синфи-11

ЛУҒАТИ ВОЖАҲОИ СЕРИТЕЪМОЛИ ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ, РУСӢ ВА АНГЛИСӢ

ҒИЁС УЛ ЛУҒОТ ҶИЛДИ-1

ҒИЁС УЛ ЛУҒОТ ҶИЛДИ 2

ФАРҲАНГИ РАШИДӢ

***
Барномаи таълимии фанни
ФАЛСАФА ВА МЕТОДОЛОГИЯИ ИЛМ
барои магистрантҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ҲУҚУҚ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ФАРҲАНГШИНОСӢ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълимии фанни
ФАЛСАФА
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
КОНСЕПСИЯҲОИ ТАБИАТШИНОСИИ МУОСИР
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълимии фанни
СИЁСАТШИНОСӢ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни 
СОТСИОЛОГИЯ
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълимӣ фанни
МАНТИҚ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни 
ИНФОРМАТИКА
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Учебная программа по
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
для неязыковых вузов
***
Барномаи таълими фанни 
ЗАБОНИ АНГЛИСӢ
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни 
АХЛОҚ ВА ЗЕБОИШИНОСӢ
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
АСОСҲОИ ОМОДАГӢ БА ҲОЛАТҲОИ ФАВҚУЛОДА ВА МУДОФИАИ ГРАЖДАНӢ
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ГЕОГРАФИЯИ ИҚТИСОДИИ ТОҶИКИСТОН БО АСОСҲОИ ДЕМОГРАФИИ ОН
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
РӮЙХАТИ АСАРҲОИ БАДЕӢ БАРОИ ХОНИШИ БЕРУНАЗСИНФИИ ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ, КИ БОЯД АЗ ҶОНИБИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМ ЧОП ШАВАНД
*
**
ОИД БА ТАСДИҚИ «ДАСТУР ДОИР БА ТАРЗИ ТАҲИЯИ ЭССЕ»
***
НОМГӮИ МАВЗӮЪҲОИ ЭССЕ АЗ ФАННИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК БАРОИ ДОВТАЛАБОНИ СОЛИ ТАҲСИЛИ 2020-2021

***
ДАР БОРАИ ҶОРӢ НАМУДАНИ ДАРСИ ЭССЕ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
*
**
ДАСТУР ДОИР БА ТАРЗИ ТАЪЛИФИ ЭССЕ
***
МОДУЛИ 1. НИЗОМИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ (ДАСТУР БАРОИ ОМӮЗГОР)
***
МОДУЛИ 2. БАНАҚШАГИРИИ ДАРС ДАР АСОСИ СТАНДАРТҲО, КИТОБИ ДАРСӢ ВА ЗАМИМАҲО (ДАСТУР БАРОИ ОМӮЗГОР)
***
МОДУЛИ 3. МЕТОДИКА ДАР НИЗОМИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ (ДАСТУР БАРОИ ОМӮЗГОР)
***
МОДУЛИ 4. АРЗЁБӢ ДАР НИЗОМИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ (ДАСТУР БАРОИМ ОМӮЗГОР)
***
ТАКМИЛИ МАҲОРАТИ ПЕДАГОГИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАНҲОИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК 
*
**
Маводи ёрирасон ба барномаи таълимӣ барои курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёти тоҷик 
*** 
ТАКМИЛИ МАҲОРАТИ ПЕДАГОГИИ ОМӮЗГОРОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
*
**
Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ
***
ТАКМИЛИ МАҲОРАТИ ПЕДАГОГӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА 
***
Маводи ёрирасон ба барномаи таълимӣ барои курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони фанни математика
*** 
ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ МОДАРӢ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
***
Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ 
 ***
ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
***
Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ 
 ***
ТАЪЛИМИ САНЪАТ ВА МЕҲНАТ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
***
Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ ***PRIMARY EDUCATION SUBJECT STANDARDS ***SYLLABUS FOR PRIMARY EDUCATION TEACHER IN-SERVICE TRAINING ON COMPETENCY BASED EDUCATION ***БАРНОМАИ НАМУНАВИИ КУРСҲОИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ ОМӮЗГОРОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ*** БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ДАР КУРСҲОИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ ОМӮЗГОРОН*** МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК ДАР КУРСҲОИ ТАКМИЛИ ИХТИСОС*** РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 3 КЛАССА ***МУСИҚӢ ВА ҲАРАКАТ ДАСТУРИ ТАЪЛИМ БАРОИ КУРСҲОИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ МУАЛЛИМОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ***НАҚШИ РОҲБАЛАД. ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОКӢ ДАР ЗИНАИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ (ДАСТУРИ ТАЪЛИМИЮ МЕТОДӢ) ***ОМӮЗИШИ СИСТЕМАНОК ДАР ТАЪЛИМИ ТАБИАТШИНОСӢ (ДАСТУРИ ТАЪЛИМ БАРОИ КУРСҲОИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ МУАЛЛИМОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ) ***РОҲНАМОИ ОМӮЗГОР АЗ ФАННИ ЗАБОНИ МОДАРӢ (МАРҲАЛАИ ТАЪЛИМИ САВОД ВА ИНКИШОФИ НУТҚ) БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМӢ ***РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХШКОЛ ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 4 КЛАССА ***СТАНДАРТИ ФАНҲОИ ЗИНАИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ
***БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ ***БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОКӢ БА ТАЪЛИМ  ***БАРНОМА ВА МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ АЗ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ МЕҲНАТ(ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ)  ***МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСҲОИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА ГУЗАРИШИ МУНОСИБАТҲОИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ ***МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА ОИД БА ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ 
 ***
БАРНОМАИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ ОИД БА ВНМО/БПНМО БАРОИ ОМӮЗГОРОН ВА ДОНИШҶӮЁНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ***
БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ
 ***
БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОКӢ БА ТАЪЛИМ  ***БАРНОМА ВА МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ АЗ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ МЕҲНАТ(ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ)  ***МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСҲОИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА ГУЗАРИШИ МУНОСИБАТҲОИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ ***МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА ОИД БА ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ 
 ***
ДАСТУРАМАЛ БАРОИ КОРМАНДОНИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ ОИД БА ПЕШГИРӢ ВА ВОКУНИШ БА ҲОДИСАҲОИ ЗӮРОВАРӢ НИСБАТИ КӮДАКОН ***
ҶАНБАҲОИ ТАРБИЯВИЮ ТАЪЛИМИИ БАРОБАРИИ ГЕНДЕРӢ ВА ПЕШГИРИИ ЗӮРОВАРИИ ОИЛАВӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ***
РОҲНАМОИ ОМӮЗГОР